Regulamin myjni

Regulamin

 1. Obsługa myjni pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00
 2. Myjnia świadczy usługi dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony.
 3. Samoobsługowe usługi opłaca się przez wrzucenie monet lub żetonów zgodnie z opisem umieszczonym przy każdym z urządzeń. Użycie niezgodnych z opisem monet lub żetonów będzie karane.
 4. Standardowy koszt dowolnego programu mycia wynosi 1zł za 45 sek. działania urządzeń, koszt użycia odkurzacza to 2zł za ok. 3 min 30 sek.
 5. Bezpieczne i efektywne mycie pojazdu, wymaga korzystania z urządzeń zgodnie z zaleceniami instrukcji stanowiskowej.
 6. Zabrania się używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, oraz do mycia pojazdów lub ich części o nietypowych zabrudzeniach np. silników itp.
 7. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego posługiwania się lancą przy użyciu wysokiego ciśnienia (ok. 95 barów), zwłaszcza przy nie zachowaniu bezpiecznej odległości lub za wady ukryte mytej powierzchni.
 8. Płatności za usługi wykonywane przez pracowników myjni reguluje się z góry gotówką według obowiązującego cennika. Dowodem wykonania usługi i podstawą do reklamacji jakości wykonania usługi jest paragon fiskalny.
 9. Zlecenie pracownikowi myjni wykonania dowolnej usługi, wchodzącej w zakres usług myjni, jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi.
 10. Zlecanie pracownikowi myjni usług wykraczających poza ofertę myjni jest zabronione.
 11. Pobyt na terenie myjni zobowiązuje do przestrzegania regulaminu, zaleceń instrukcji, oraz stosowania się do uwag i poleceń przeszkolonego personelu.
 12. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do pracowników myjni lub mailem na adres: kozak@gd.home.pl