CSR

Strategia CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu czyli strategia zarządzania przyjęta w naszej firmie opiera się na niżej wyszczególnionych głównych narzędziach społecznej odpowiedzialności biznesu:

  • Działania reklamowo – informacyjne,
  • Działania na rzecz lokalnej społeczności,
  • Działania w rozwój i zaangażowanie pracowników,
  • Działania proekologiczne,
  • Działania zarządzające łańcuchem dostaw,

 

W styczniu 2014 roku w ramach wsparcia na wdrożenie CSR (Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy) rozpoczęliśmy wdrożenie strategii CSR w obszarze środowiska naturalnego w celu umocnienia konkurencyjnej pozycji firmy na rynku. Obecny projekt zakładał osiągnięcie czterech głównych celów:

  1. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego poprzez wykonanie audytu środowiskowego, audytu energetycznego i raportu oddziaływania na środowisko w planowanych przyszłych działaniach inwestycyjnych firmy,
  2. Zwiększenie efektywności materiałowej, energetycznej i ujemnego wpływu procesów technologicznych na środowisko naturalne poprzez uruchomienie systemu recyklingu wody i mikro instalacji fotowoltaicznej,
  3. Poprawę jakości prowadzonych usług poprzez wprowadzenie kolejnego programu mycia za pomocą szczotki z aktywną pianą i urządzenia do mycia podwozia.